Romania Curată

150 de organizații nonguvernamentale îi cer ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale să nu-i lase pe românii în situație de risc fără protecție socială

Peste 150 de organizaţii neguvernamentale active la nivel naţional trag un semnal de alarmă și semnalează modalitatea defectuoasă în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.), prin Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru acordarea subvenţiilor, înfiinţată prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 2106/2014, a interpretat şi aplicat Ordinul 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015.

Aceste organizaţii semnalează atât vicii de procedură, birocratizare excesivă sau proceduri neuniforme de evaluare a dosarelor depuse de către organizaţiile neguvernamentale, cât şi aspecte care ţin de afectarea sau nerespectarea unor valori şi principii asociate furnizării serviciilor sociale din România.

Semnatarii își exprimă îngrijorarea și în privința efectelor directe pe care le va avea respingerea de la acordarea de subvenţii pentru anul 2015 a unui număr semnificativ de servicii sociale oferite de asociaţii şi fundaţii. Exemple dramatice se pot întâlni, de pildă, în Alba Iulia, Bacău și Vaslui. La Alba Iulia au fost respinse de la subvenționare nu mai puțin de 12 servicii, sute de beneficiari rămân astfel fără sprijin și zeci de alți oameni fără loc de muncă. Un alt exemplu se regăsește la Bacău, unde decizia de neacordare a subvenției pentru programul de îngrijire la domiciliu vârstnici pentru anul 2015 afectează în mod direct: serviciile asigurate în 12 comunități rurale; vor fi afectate in mod direct peste 300 persoane vârstnice; pentru 65 de angajați se vor reduce reduce posturile (șomaj) și norma de lucru (la ½). Cât despre echipa de la Vaslui, aceasta este deja închisă. Primării ale comunităților afectate așteaptă alocările bugetare pentru 2015, iar între timp zeci de mii de oameni sunt la limita supraviețuirii.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea 292/2011, sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe o serie de valori şi principii generale. În procesul de subvenţionare a serviciilor sociale pentru anul 2015, unele dintre acestea au fost grav încălcate. În acest sens, membrii reţelelor semnatare au primit și transmis ministrului exemple concrete care ilustrează  presiunea, tratamentul inegal şi birocraţia la care sunt supuse asociaţiile şi fundaţiile care au solicitat subvenţii de la bugetul de stat.

In anul 2015, 21 ONG din 12 judeţe şi Municipiul Bucureşti, care furnizează un număr de 117 servicii sociale acreditate, au comunicat federaţiilor semnatare a prezentei scrisori (iar la nivel național situația încă necomunicată la nivel central este chiar mai gravă), o situaţie actualizată a subvenţiilor acordate serviciilor lor, din care rezultă că:

 • 40 din aceste servicii (34,18%) au primit subvenţii diminuate, în condiţiile în care cererea de servicii creşte continuu la nivel local. Serviciile ale căror subvenţii au fost diminuate acoperă un spectru larg de beneficiari, inclusiv pe cei care se încadrează în criteriile de prioritate pentru subvenţii, în anul 2015.
 • 28 dintre servicii (23,93%) au pierdut complet subvenţiile în anul 2015, iar printre ele se numără şi servicii pentru vârstnici sau persoane cu dizabilităţi (categorii de persoane despre care MMFPSPV afirmă că au fost prioritizate în procesul de subvenţionare din acest an, în dauna copiilor cu risc de abandon, de exemplu). Motivele neacordării subvenţiilor au fost diferite de la furnizor la furnizor, dar există numeroase contradicţii între argumentele prezentate de către minister, precum şi aspecte discutabile care ţin de procedura de evaluare a aplicaţiilor sau de modul birocratic în care a fost gestionat acest proces.
 • Un numar de 147 salariaţi al căror salariu a fost acoperit prin subvenţie în anul 2014 nu vor mai putea fi menţinuţi în actualele servicii sociale.
 • 9 dintre cei 28 de furnizori care au pierdut subvenţia în anul 2015 acopereau peste 40% din bugetul anual al serviciului social, cu această sumă. In acest context, serviciile sociale respective vor diminua drastic numărul de beneficiari sau îşi vor închide porţile.

Iată cum a scăzut fără nici o explicație cheltuiala cu subvenţiile acordate organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, de la bugetul de stat:

  2013 2014 2015
Numărul de organizaţii finanţate 183 174 150
Suma totală alocată pentru subvenţii (bugetul de stat) 27.082.317 27.399.723 20.720.560,56

(MMFPSPV)

Având în vedere că sistemul serviciilor sociale din Romania se află în condiţii cronice de subfinanţare, acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru furnizarea acestor servicii reprezintă în continuare un mecanism extrem de necesar pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate. Mecanismul de subvenţionare de la bugetul de stat a fost una din puţinele surse de finanţare publică pentru furnizorii privaţi non-profit din localităţile în care bugetele locale nu au putut acoperi finanţarea acestui sector. Deşi insuficient şi perfectibil, acest mecanism a asigurat, la nivel local, o minimă funcţionare a unor servicii absolut necesare categoriilor de persoane vulnerabile.

De aceea, toate cele 150 de organizații consideră că M.M.F.P.S.P.V. trebuie să abordeze cu prioritate tema finanţării serviciilor sociale pentru toţi cetăţenii din România care au nevoie de acestea (în afara contextului Legii 34), indiferent de localizarea lor (rural sau urban), şi să asigure condiţiile şi cadrul legal de funcţionare prin intermediul furnizorilor acreditaţi şi pe baza standardelor de cost.

Ca urmare a tuturor mesajelor primite din toată țara, Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice i se solicită următoarele:

 1. Menţionarea temeiului legal în baza căruia centrele de zi care au propus servicii pentru copiii separaţi sau la risc de separare de părinţi au fost respinse de la subvenţionare pentru anul 2015, deşi această categorie de beneficiari se regăseşte menţionată în Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014.
 2. Indicarea criteriilor sau a formulei de calcul a cuantumului subvenţiei, respectiv afişarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V., pentru a se asigura transparenţa.
 3. Afişarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V. până la finalul lunii februarie 2015, a unei situaţii complete a subvenţiilor acordate care să includă cel puţin urmatoarele informaţii: nume furnizor privat; judeţul din care provine furnizorul; cuantum subvenţie solicitată pe fiecare tip de serviciu; număr de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţia; cuantum subvenţie aprobată, număr de beneficiari finali care vor fi deserviţi, cuantum contribuţie proprie furnizor; procent de subvenţionare din bugetul de stat. Separat, trebuie publicată pe site şi situaţia furnizorilor privaţi care au solicitat subvenţii şi cărora nu le-a fost aprobat dosarul.
 4. Transmiterea în termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitări, atât către beneficiarii de subvenţii pe 2015 cât şi către solicitanţii respinşi, a grilei de evaluare pe fiecare dosar de subventie depus la minister şi motivarea propunerii de respingere, admitere sau diminuare a bugetului solicitat. Solicităm ca, pe viitor, transmiterea grilei de evaluare către fiecare furnizor care depune dosar pentru acordarea de subvenţii să fie realizată în termen de 30 de zile de la depunerea acestuia.
 5. Indicarea temeiului legal pe care se fundamentează:
  • Obligativitatea de a înregistra asistenţii sociali în REVISAL anterior semnării contractului de subvenţioare
  • Solicitarea extrasului din REVISAL a personalului care nu este remunerat din subvenţii
  • Obligativitatea ca beneficiarii să primească servicii zilnic / 8 ore
  • Nerecunoaşterea ca şi contribuţie proprie a venitului unităţii protejate (secţie internă în cadrul organizaţiilor non-profit, nu a S.R.L.-urilor)
 6. Aplicarea uniformă, la nivel naţional, a procedurilor de plată şi decontare, cu includerea prevederilor care permit organizaţiilor să realizeze plăţi în numerar, să avanseze sume pentru cheltuielile curente (până la virarea subvenţiilor în cont) etc.
 7. Reconsiderarea categoriilor de personal eligibile pentru subvenţionare, în acord cu specificul serviciilor sociale, nevoile beneficiarilor şi particularităţile cererii de servicii de la nivel local;
 8. Simplificarea raportării lunare a contribuţiei proprii şi verificarea acesteia în balanţa lunară;
 9. Comunicarea pe site-ul ministerului a metodologiei de implementare anuală a subvenţiilor, pentru organizaţiile beneficiare, inclusiv metodologia de monitorizare si control utilizată de către Inspecţia Socială, cu privire la sumele alocate anual organizaţiilor furnizoare de servicii sociale.
 10. Consultarea periodică a furnizorilor privaţi de servicii sociale cu privire la: stabilirea liniilor prioritare pentru subvenţionare, actualizarea cuantumurilor subvenţiilor acordate pentru serviciilor sociale şi cadrul general de finanţare a serviciilor sociale de către MMFPSPV.
 11. Pentru anii următori, verificarea conformităţii administrative a dosarelor de subvenţionare, în momentul depunerii acestora.

Semnatarii acestei scrisori trimisă ministrului Rovana Plumb sunt:

Doina Crangaşu – Director Executiv, Confederaţia Caritas Romania, Manager de Proiect SenioriNet

Angela Achiţei – Preşedinte, Federaţia ONGurilor pentru Servicii Sociale (FONSS) 

Roxana Ogrendil – Director, Federaţia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)

Andreia Moraru – Lider DizabNet – Reţeaua prestatorilor de sevicii pentru persoane cu dizabilităţi

Ionuţ Sibian – Director, Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)

Citește aici scrisoarea integrală și află care sunt toate valorile şi principiile încălcate de Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Susține și tu demersul acesta de transparență pentru ca sute de mii de români aflați în situație de risc să nu fie abandonați de Guvern.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

One thought on “150 de organizații nonguvernamentale îi cer ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale să nu-i lase pe românii în situație de risc fără protecție socială

 1. MARIA HULEA

  Maria Hulea – Director Executiv, Asociatia pentru Initiative de Dezvoltare a Comunitatilor din Oltenia de Nord, sustinem demersul acesta de transparenta.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *